Skog

Nästa vår kommer Skogen till Österbottens Stormässa! Välkommen som utställare. Här träffar du aktiva skogsägare i Österbotten, skogsvårdsintresserade och proffs inom branschen. Erbjud dina produkter och tjänster, ge skogsvårdstips, placerings-rådgivning eller t.ex. tips om arrangemang av generationsskifte.

Utställningsbranscher bl.a. Skogsvård, Virkeshandel, Maskiner och anläggningar, Bioenergi, Rekreationsbruk av skog och Rådgivnings-och utbildningstjänster inom branschen.

Utställare

Välkommen som utställare på Österbottens Stormässa
7.-8.4.2018!

Österbottens Stormässa är det största mässevenemanget i regionen
och en av de mest omfattande allmänna mässorna i Finland.

Välj det temaområde som passar dig bäst och
anmäl dig som utställare här.