Välkommen till Österbottens Stormässa 25-26.4.2020!

Bästa utställare!

På extranetsidorna hittar du all praktisk information gällande ditt mässdeltagande. Var vänlig och bekanta dig med sidornas innehåll noggrannt så fungerar ditt deltagande i mässan enkelt och behändigt!

  • Utställar- och parkeringskort delas ut på plats, under de tider då mässinfon är öppen.
  • Kom också ihåg att göra el beställningar senast 3.4. 
  • Obs! Kom ihåg att göra beställningen av monterkonstruktioner, möbler och tejpning (Maiseri) senast 3.4.

Kom ihåg att informera dina kunder om att ditt företag deltar i Österbottens Stormässa 25.-26.4.2020. Utnyttja företagets webbsidor, annonser och social media och bjud in dina kunder att träffa dig på mässan! Kundinbjuningskorten kan du beställa här.

Ta kontakt när du har frågor, vi hjälper dig gärna!

 LOGGA IN PÅ EXTRANET