Monterpriser 2020

Välj det alternativ som passar bäst och anmäl dig som utställare:

 • Golvyta 65 €/m² 
  (egna monterkonstruktioner obligatoriska)
 • Golvyta (över 50m²) 40€/m²
 • Monter med väggar 90 €/m²
  (inkl. väggar och frontbalk)
 • Färdig monter 130 €/m²
  (inkl. väggar, frontbräde, matta och elanslutning)

 • Deltagaravgift 100 €
 • Hörnplatstillägg +10%
 • Elanslutning 80 €
 • Kraftström 120 €
 • Kundinbjudningskort á 8 €/st
  (minimibeställning och -fakturering 10 st)
 • Utställarkort á 6 €
  (1 st/3m2 utan avgift, max 10 st.)
 • Parkeringskort á 8 €/2dgr
  (2 st/monter utan avgift)
 • Faktureringstillägg 5 €

Moms tillkommer.

Anmäl dig som utställare här.