Anmälningsblankett (Stormässa 25-26.4.2020)

Obs! Fyll i alla med * märkta fält. Din anmälan har skickats då du kommer till Tack-sidan.

UTSTÄLLARENS UPPGIFTER

FAKTURERINGSUPPGIFTER

UPPGIFTER OM UTSTÄLLAREN FÖR WEBBSIDA


MONTERBOKNING

  • Minimimonter 4m²
  • Tillägg för hörnmonter +10%
  • Deltagaravgift 100 €
  • Faktureringstillägg 5€. Till alla priser tillkommer moms

YTA SOM RESERVERAS

MONTER STORLEK


ELANSLUTNING

Beställningen ska göras i samband med monterbokningen eller via extranet inom utsatt tid (3.4.). Om beställningen görs efter utsatt datum tillkommer +50% på priset.

ÖNSKEMÅL ELLER TILLÄGGSINFORMATION