Välkommen på mässa!


Österbottens Stormässa är den största mässan i regionen som arrangeras varje år. 
År 2018 arrangeras mässan 7.-8. april - anteckna datumet i din kalender och boka monter!

Stormässan är en unik och effektiv marknadsföringskanal, ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med kunderna, göra ett personligt intryck och låta dina produkter eller tjänster tala till besökarnas alla sinnen. 

Temaområden

A - Turism
C - Mat & Vin
F - Hem & Stuga
E - Må bra & Fitness
G - Båt & Motor
P - Trädgård
S - Österbotten firar

Gör slag i saken och boka monter på det österbottniska toppevenemanget!

Monterförsäljning och tilläggsinformation: 

Hilkka Bodö

kundchef
Tel. 06 318 5140 / 0400 548 990
hilkka.bodo@pohjanmaanexpo.fi